• 1

 • 2

 • 3

 • 4

 • 5

 • Dra filer hit eller
  Accepterade filtyper: jpg, jpeg, png, tif, tiff, mp4, mov, m4v, avi, mpg, webm, gif, mp3, aiff, aif, ogg, pdf, docx, doc, odt.
 • 6

  Personuppgifter:
  Läs sekretesspolicyn
  * Obligatoriska fält
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

FAQ

Hur deltar jag?

 • Fyll i formuläret med ett eller flera förslag på vad du tycker är kulturarv
 • Ladda upp foton, videos för att illustrera ditt förslag
 • Om du vill delta på längre sikt, vänligen lämna dina kontaktuppgifter

Vad blir resultatet?

 • En kartläggning av medborgarnas syn på kulturarvet, på lokal och europeisk nivå, som kommer att offentliggöras i slutet av 2020.
 • Kartläggningen kommer utgöra en minnesbank för de kulturarvstillgångar som finns i de 6 städer som deltar i projektet.
 • Arbetet är en pågående process. Medborgare kommer ha möjlighet att bidra och berika med sina bidrag även efter projektets slut

Vilken typ av kulturarv kan jag bidra med?

Kulturarv är inte bara monument, byggnader och föremålssamlingar. Kulturarvet innefattar även traditioner eller levande uttryck som gått i arv från våra förfäder och som förts vidare i generationer, såsom muntliga berättelser, scenkonst, ritualer, högtider, kunskap och praktik om naturen och universum, eller kunskapen om att producera traditionellt konsthantverk. (Definition UNESCO)

Förslaget bör innehålla ett kollektivt mervärde för staden och dess invånare

Vad är syftet med projektet?

 • Uppmärksamma värdet av det kulturarv som människor anser viktiga och betydelsefulla
 • Belysa, skydda och förmedla det kollektiva minnet
 • Göra det möjligt för medborgare att verka för bevarande av sitt kulturarv