• Byggnader/ monument / fornlämningar Linköping

  Hela kommunen är underbar!

  Säterier, gårdar och torp, kvarnar och gamla broar; ett fantastiskt träkultur i underbart kulturlandskap som är fortfarande kvar från medeltiden till idag och förhoppningsvist till framtiden. Även Linköpings gamla stadskärna med sina klassiska fasader, gamla torg och gröna oaser är underbar i sin lilla skala. Sedan har vi sevärdheter som Vreta kloster, Bergsslussar, Ljungsbro gamla ortkärna och lantkyrkorna, slotten på landet, domkyrkan, Linköpings slott och G:a Linköping. Modernismen har också några fina representanter i kommunen såsom länsmuseet, sporthallen, de första granskapsområdena i Majelden, i Kungsberget m. fl.

  Ytterligare information

  Kategori

  Byggnader/ monument / fornlämningar

  Vanliga

  Linköping

  Adress

  Sankt Larsgatan 39, 582 24 Linköping, Sverige

  Skickas av

  Alexandru Babos
   

  Hela kommunen är underbar!

  Sankt Larsgatan 39, 582 24 Linköping, Sverige
 • FAQ

  Hur deltar jag?

  • Fyll i formuläret med ett eller flera förslag på vad du tycker är kulturarv
  • Ladda upp foton, videos för att illustrera ditt förslag
  • Om du vill delta på längre sikt, vänligen lämna dina kontaktuppgifter

  Vad blir resultatet?

  • En kartläggning av medborgarnas syn på kulturarvet, på lokal och europeisk nivå, som kommer att offentliggöras i slutet av 2020.
  • Kartläggningen kommer utgöra en minnesbank för de kulturarvstillgångar som finns i de 6 städer som deltar i projektet.
  • Arbetet är en pågående process. Medborgare kommer ha möjlighet att bidra och berika med sina bidrag även efter projektets slut

  Vilken typ av kulturarv kan jag bidra med?

  Kulturarv är inte bara monument, byggnader och föremålssamlingar. Kulturarvet innefattar även traditioner eller levande uttryck som gått i arv från våra förfäder och som förts vidare i generationer, såsom muntliga berättelser, scenkonst, ritualer, högtider, kunskap och praktik om naturen och universum, eller kunskapen om att producera traditionellt konsthantverk. (Definition UNESCO)

  Förslaget bör innehålla ett kollektivt mervärde för staden och dess invånare

  Vad är syftet med projektet?

  • Uppmärksamma värdet av det kulturarv som människor anser viktiga och betydelsefulla
  • Belysa, skydda och förmedla det kollektiva minnet
  • Göra det möjligt för medborgare att verka för bevarande av sitt kulturarv