• Natur/landskap Linköping

  Eklandskapet och det gröna

  Linköping är en stad med mycket grönska (vild/halvvild) och vi har varit bra på att värna den och visa upp den. Linköping är inte en parkstad som Malmö eller Norrköping. Vi har inte formklippta avenbokar och prydliga buxbomshäckar. Istället låter vi naturen komma in i stadsmiljön och vi låter staden ta del av omkringliggande natur. Insatserna som tillgängliggjort Tinnerö har gjort att eken blivit ett varumärke. Nu fortsätter vi att utvecklas i harmoni med naturen. Nykvarnsparkens ombyggnad och Tinnerbäckens restaurering blir fantastiska stadsmiljöer där det urbana möter naturen och gör det till en värdehöjande attraktion!

  Ytterligare information

  Kategori

  Natur/landskap

  Vanliga

  Linköping

  Adress

  Linköping
   

  Eklandskapet och det gröna

  Linköping
 • FAQ

  Hur deltar jag?

  • Fyll i formuläret med ett eller flera förslag på vad du tycker är kulturarv
  • Ladda upp foton, videos för att illustrera ditt förslag
  • Om du vill delta på längre sikt, vänligen lämna dina kontaktuppgifter

  Vad blir resultatet?

  • En kartläggning av medborgarnas syn på kulturarvet, på lokal och europeisk nivå, som kommer att offentliggöras i slutet av 2020.
  • Kartläggningen kommer utgöra en minnesbank för de kulturarvstillgångar som finns i de 6 städer som deltar i projektet.
  • Arbetet är en pågående process. Medborgare kommer ha möjlighet att bidra och berika med sina bidrag även efter projektets slut

  Vilken typ av kulturarv kan jag bidra med?

  Kulturarv är inte bara monument, byggnader och föremålssamlingar. Kulturarvet innefattar även traditioner eller levande uttryck som gått i arv från våra förfäder och som förts vidare i generationer, såsom muntliga berättelser, scenkonst, ritualer, högtider, kunskap och praktik om naturen och universum, eller kunskapen om att producera traditionellt konsthantverk. (Definition UNESCO)

  Förslaget bör innehålla ett kollektivt mervärde för staden och dess invånare

  Vad är syftet med projektet?

  • Uppmärksamma värdet av det kulturarv som människor anser viktiga och betydelsefulla
  • Belysa, skydda och förmedla det kollektiva minnet
  • Göra det möjligt för medborgare att verka för bevarande av sitt kulturarv